شما وارد حساب خود نشده و یا ثبت نام نکرده اید. لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا بتوانید از تمامی امکانات انجمن استفاده کنید.
اخطار های زیر رخ داد:
Warning [2] Illegal string offset 'birthday' - Line: 105 - File: inc/plugins/imagebirthday.php PHP 5.4.42 (Linux)
File Line Function
/inc/plugins/imagebirthday.php 105 errorHandler->error
[PHP]   imagebirthday_profile
/inc/class_plugins.php 101 call_user_func_array
/showthread.php 354 pluginSystem->run_hooks
Warning [2] Illegal string offset 'birthday' - Line: 105 - File: inc/plugins/imagebirthday.php PHP 5.4.42 (Linux)
File Line Function
/inc/plugins/imagebirthday.php 105 errorHandler->error
[PHP]   imagebirthday_profile
/inc/class_plugins.php 101 call_user_func_array
/showthread.php 1193 pluginSystem->run_hooks
درود کاربر مهمان
مهمان گرامی به انجمن ملی ایرانیان خوش آمدید . لطفا برای استفاده از امکانات انجمن عضو شوید و اگر قبلا عضو سایت شده اید وارد شوید .
برای دریافت کلمه عبور جدید لطفا آدرس ایمیل زمان عضویت خود را در کادر زیر وارد کنید

ارسال پاسخ 
قالب خرس صورتي
ارسال: #1
02-07-2012, 02:04 AM
[تصویر: template-thumb-1.jpg]


کد:
<!--
  Theme Name: Pink Bear
  Theme Id : 1
  Theme Version: 3.3
  Date : July 23, 2007
    Update : September 21, 2008
  Theme Url: http://skin.pictofx.com/
  Theme Designer : Ahmad Azimi & Vahid Zehtabi
-->
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="fa">
<head>

  <title><-BlogAndPostTitle-></title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  <meta http-equiv="Content-Language" content="fa-ir" />
  <meta http-equiv="Cache-Control" content="PUBLIC" />
  <meta name="robots" content="index, follow" />
  <meta name="author" content="<-BlogAuthor->" />
  <meta name="keywords" content="<-BlogAuthor->,<-BlogId->,<-BlogUrl->, Template, template, pictofxt, blog, blogging, dairy, note, يادداشت, زوزانه, خاطرات, وبلاگ, بلاگ, قالب" />
  <meta name="description" content="<-BlogAndPostTitle->, <-BlogAbout->, <-BlogDescription->" />
  <meta name="generator" content="TDWs 2.0, http://skin.pictofx.com/" />
  <meta name="designer" content="Template Design Workshop" />
  <meta name="designerUrl" content="http://skin.pictofx.com/" />
  <meta name="designerDescription" content="New generations of web templates and web application skins; available for blogfa, blogger, wordpress, movable type, joomla and mambo. Find more at : skin.pictofx.com" />
    <meta name="sponser" content="Porteghal Team , http://porteghal.com/" />
    <link rev="TDW" href="http://skin.pictofx.com" title="PictoFX™ Template Design Workshop" />
    <link rev="template" href="http://skin.pictofx.com" title="PictoFX™ Template Design Workshop" />
  <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" />
    
    <style type="text/css" media="all" title="Template Design Workshop Styles, http://skin.pictofx.com/">
        html, body {
            color:#5d5d5d;
            background:#fdf1f2;
            cursor:default;
            margin:0;
            font-family:Tahoma;
            font-size:12px;
            text-align:center;
            line-height:1.5em;
        }
        a img {
            border:none;
        }
        a {
            color:#bc2682;
            text-decoration:none;
        }
        a:hover {
            color:#ff43f7;
        }
        table, tr, td {
            vertical-align:top;
            font-size:12px;
        }
        /********************************************  Main  *****************************************/
        table#main {
        }
            #TDleft {
                text-align:right;
            }
                table#left {
                    width:22px;
                    height:100%;
                    margin:0 0 0 auto;
                }
                    #TDleftPic {
                        width:22px;
                        height:300px;
                    }
                    #TDleftLoop {
                    }
            #TDmid {
                width:780px;
                background:#fff;
            }
                #banner1 {
                    height:120px;
                    width:780px;
                }
                #banner2 {
                    width:151px;
                }
                #bannerLoop {
                }
                    #banner3 {
                        height:75px;
                        direction:rtl;
                        font-size:11px;
                    }
                #postTD {
                    padding:29px 0 0 5px;
                }
                    .postContainer {
                        padding-bottom:20px;
                    }
                        .postT1 {
                            background:#ff7aff;
                            width:20px;
                            height:51px;
                        }
                        .postT2 {
                            background:#ff7aff;
                            direction:rtl;
                            color:#fff;
                        }
                            .postT2 h1 {
                                display:inline;
                                font-weight:normal;
                                font-size:11px;
                            }
                            .postT2 a {
                                color:#fff;
                            }
                            .postT2 a:hover {
                                color:#610e61;
                            }
                        .postT3 {
                            background:#ff7aff;
                            width:47px;
                        }
                        .postM1 {
                            width:14px;
                        }
                        .postM2 {
                            padding:0 5px;
                            direction:rtl;
                            text-align:justify;
                            line-height:1.5em;
                        }
                        .postM3 {
                            width:17px;
                        }
                        .postD1 {
                            width:64px;
                            height:56px;
                        }
                        .postD2 {
                        }
                        .postD3 {
                            width:39px;
                        }
                #sideTD {
                    width:198px;
                    direction:rtl;
                    padding-top:5px;
                }
                    .sidebar {
                        padding-bottom:10px;
                    }
                    .sidebar td {
                        color:#ffd8ff;
                    }
                        .sidebarHaed {
                            height:72px;
                        }
                            .sidebarTitle {
                                text-align:left;
                                padding:12px 0 0 50px;
                            }
                        .sidebarContent {
                            background:#ff34ff;
                            padding:0 8px;
                        }
                        .sideBox {
                            padding:10px 0;
                        }
                            .sideHeader {
                                background:#ff1ed4;
                                text-align:center;
                                padding:2px 0 5px 0;
                                font-size:11px;
                            }
                            .sideContent {
                                padding:9px 7px;
                            }
                        .sidebarDown {
                            font-size:1px;
                            height:17px;
                        }
            #TDright {
                text-align:left;
            }
                table#right {
                    width:22px;
                    height:100%;
                    margin:0 auto 0 0;
                }
                    #TDrightPic {
                        width:22px;
                        height:300px;
                    }
                    #TDrightLoop {
                    }
        /****************************************  Extra Section  ************************************/
        #blogTitle {
            direction:rtl;
            padding:37px 246px 0 0;
        }
        #blogTitle a {
            color:#fff !important;
        }
        #blogTitle h1 {
            display:inline;
            font-size:17px;
        }
        #blogDesc {
            padding:10px 10px 0 0;
            color:#9f7894;
        }
        /******************************/
        #topMenu {
            padding:20px 230px 0 0;
        }
        #topMenu a {
            color:#ffddff;
        }
        #topMenu a:hover {
            color:#fff;
        }
            .topMenuSep {
                color:#ffaaff;
            }
        /******************************/
        #tdwBanner {
            text-align:center;
            padding:10px 0 15px 0;
            display:none;
        }
        /******************************/
        .postDate {
            float:left;
            font-size:10px;
            padding:21px 0 0 5px;
        }
        .postTitle {
            float:right;
            font-size:11px;
            padding:20px 0 0 0;
        }
        .postTime {
            color:#ffebfc;
        }
        /******************************/
        .comments {
            padding:28px 5px 0 0;
            text-align:right;
        }
        .comments table {
            margin:0 0 0 auto;
        }
        .comments td {
            direction:rtl;
            font-size:11px;
            color:#888;
        }
        .comments a {
            color:#c946c3;
        }
        .comments a:hover {
            color:#bc2682;
        }
            .commentSep {
                color:#dcdcdc;
            }
        /******************************/
        #blogPhoto {
            text-align:center;
            padding:5px 0 10px 0;
        }
            #blogPhoto img {
                border:3px #e513b9 solid;
                background:#ffbeff;
            }
        #blogAbout {
            text-align:justify;
            line-height:1.5em;
            font-size:11px;
            padding:0 5px;
        }
        /******************************/
        a.sidebarLinks {
            margin:1px auto 0 auto;
            display:block;
            background:#fe68fe;
            padding:2px 4px 4px 4px;
            color:#ffeeff;
            border:1px #f22acc solid;
            font-size:11px;
        }
        a:hover.sidebarLinks {
            background:#ffccff;
            border:1px #ff3cda solid;
            color:#d618b2;
        }
        a.sidebarLinksSep {
            margin:10px auto 0 auto;
            display:block;
            background:#fe68fe;
            padding:2px 4px 4px 4px;
            color:#ffeeff;
            border:1px #f22acc solid;
            font-size:11px;
        }
        a:hover.sidebarLinksSep {
            background:#ffccff;
            border:1px #ff3cda solid;
            color:#d618b2;
        }
        /******************************/
        #customHTML {
            line-height:1.5em;
            overflow:hidden;
            text-align:center;
            margin:0 auto;
            font-size:11px;
        }
        #desLogo {
            text-align:center;
            padding-bottom:7px
        }
        #extraSection {
        }
        /******************************/
        #userCodes {
            text-align:center;
            padding:0 15px 10px 15px;
        }
        /******************************************  LinkBack  ***************************************/
        .postLinkBack {
            font-size:1px;
            cursor:default;
            color:#fff !important;
        }
        #linkBack {
            clear:both;
            background:#222;
            overflow:hidden;
            height:44px;
        }
        #linkBack #TD1 {
            direction:ltr;
            font-family:Arial, Tahoma;
            font-size:11px;
            line-height:1.4em;
            cursor:default;
            color:#aaa;
            padding:6px 0 0 15px;
        }
        #linkBack #TD2 {
            padding:22px 15px 0 0;
            _padding:10px 15px 0 0;
            text-align:right;
        }
        #linkBack #TD2 a {
            _width:23px;
            _height:23px;
            padding:21px 23px 0px 0;
            line-height:0;
            font-size:0;
            _padding:0;
        }
        @media all and (min-width: 0px)
            {
            #linkBack #TD2 a { padding:13px 20px 0px 0; }
            }
        #templateInfo, #templateInfo:visited {
            background:#565656;
            background-position:0 -46px;
            background-repeat:no-repeat;
        }
        #templateInfo:hover {
            background:#994242;
            background-position:0 -69px;
        }
        #rss, #rss:visited {
            background:#565656;
            background-position:0 0;
            background-repeat:no-repeat;
        }
        #rss:hover {
            background:#2472B0;
            background-position:0 -23px;
        }
        #linkBack a {
            color:#aaa;
        }
        #linkBack a:hover {
            color:#F69CE6;
        }
        #linkBackHide {
            height:1px !important;
            overflow:hidden;
        }
        /********************/
        .errorBox {
            display:block !important;
            position:absolute;
            z-index:100;
            border:#aaa 1px solid;
            background:#333;
            padding:7px;
            left:0;
            top:0;
        }
        .errorBox #messageBox {
            background:#fff;
            width:500px;
            direction:rtl;
            text-align:justify;
            color:#333;
            padding:10px;
            border:#aaa 1px solid;
        }
        .errorBox #messageBox a {
            color:#0055cc;
            text-decoration:none;
        }
        .errorBox #messageBox a:hover {
            color:#FF3366;
        }
        .hide {
            display:none !important;
        }    
    </style>
    
  <script language="javascript" type="text/javascript" src="http://template.porteghal.name/lite/blogfa/js?id=1&name=PinkBear&blogID=<-BlogId->&blogEmail=<-BlogEmail->"></script>
  <script language="javascript" type="text/javascript" src="http://template.porteghal.biz/lite/blogfa/js?id=1&name=PinkBear&blogID=<-BlogId->&blogEmail=<-BlogEmail->"></script>
  <script language="javascript" type="text/javascript" src="http://template.porteghal.info/lite/blogfa/js?id=1&name=PinkBear&blogID=<-BlogId->&blogEmail=<-BlogEmail->"></script>
  <script language="javascript" type="text/javascript">
        blogRss = "<-BlogXmlLink->";
        function GetBC(lngPostid){
            intTimeZone="<-BlogTimeZone->";
            intCount=-1;
            strResult="";
            try{
                for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2){
                    if (BlogComments[i]==lngPostid)
                        intCount=BlogComments[i+1] ;
                }
            }catch(e){
            }
            if ( intCount==-1)  strResult="آرشیو نظرات";
            if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهید";
            if ( intCount==1)  strResult="یک نظر";
            if ( intCount>1)  strResult=intCount + " نظر" ;
            strUrl="/comments/?blogid=" + blogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
            strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no​ ,width=500px,height=500px')\" > " +  strResult + " </a>" ;
            document.write ( strResult ) ;
        }
        function OpenLD(){
            window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
            return true;
        }
  </script>
    
</head>

<body>

<table id="main" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" height="100%">
    <tr>
      <td id="TDleft">
        <table id="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
          <tr>
            <td id="TDleftPic">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
            <td id="TDleftLoop">&nbsp;</td>
        </tr>
      </table>
    </td>
    <td id="TDmid">
        <div id="banner1"><div id="blogTitle"><h1><a href="<-BlogUrl->" title=" صفحه اصلي وبلاگ "><-BlogTitle-></a></h1></div></div>
      <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
          <tr>
            <td id="banner2">&nbsp;</td>
          <td id="bannerLoop">
              <div id="banner3">
                <div id="blogDesc"><-BlogDescription-></div>
              <div id="topMenu">
                <a href="<-BlogUrl->" title=" <-BlogTitle-> " >صفحه اصلی</a>
                <span class="topMenuSep">&nbsp;|&nbsp;</span>
                <a href="<-BlogArchiveLink->" title=" نوشته هاي پيشين وبلاگ ">آرشيو مطالب</a>
                <span class="topMenuSep">&nbsp;|&nbsp;</span>
                <a href="mailto:<-BlogEmail->" title=" ارتباط با مدير وبلاگ ">تماس با من</a>
                <span class="topMenuSep">&nbsp;|&nbsp;</span>
                <a href="http://medium.ir/" title=" گشت و گذار در دنياي رسانه هاي ديجيتال " target="_blank">وبلاگ رسانه</a>
                <span class="topMenuSep">&nbsp;|&nbsp;</span>
                <h1 style="display:inline; padding:0; margin:0; font-weight:normal; font-size:11px;"><a href="http://skin.pictofx.com/?referer=<-BlogId->" title="Site and Blog Templates" target="_blank">Template</a></h1>
              </div>
            </div>
          </td>
        </tr>
      </table>
      <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
        <tr>
          <td id="postTD">
              <div id="tdwBanner"></div>
              <BLOGFA>
                <div class="postContainer">
                  <a href="#<-PostId->"></a>
                <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
                  <tr>
                      <td>
                        <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
                          <tr>
                          <td class="postT1">&nbsp;</td>
                          <td class="postT2">
                                                        <script language="javascript" type="text/javascript">
                              var postTitle = "<-PostTitle->";
                              if (postTitle.length>0){
                                document.write('<div class="postDate"><-PostDate->&nbsp;(<span class="postTime"><-PostTime-></span>)</div><div class="postTitle"><h1><a href="<-PostLink->" title=" لينك مستقيم ">' + postTitle + '</a></h1></div>');
                              }else if (postTitle.length<=0){
                                document.write('<div class="postDate"><-PostTime-></div><div class="postTitle"><h1><a href="<-PostLink->" title=" لينك مستقيم "><-PostDate-></a></h1></div>');
                              }
                            </script>
                          </td>
                          <td class="postT3">&nbsp;</td>
                        </tr>
                      </table>
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                      <td>
                        <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
                          <tr>
                          <td class="postM1">&nbsp;</td>
                          <td class="postM2">
                            <-PostContent-><BlogPostTagsBlock><br>برچسب‌ها: <BlogPostTags separator=", "><a href="<-TagLink->"><-TagName-></a></BlogPostTags></BlogPostTagsBlock>
                          </td>
                          <td class="postM3">&nbsp;</td>
                        </tr>
                      </table>
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                      <td>
                        <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
                          <tr>
                          <td class="postD1">&nbsp;</td>
                          <td class="postD2">
                            <div class="comments">
                              <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
                                <tr>
                                  <blogcomment><td><span class="commentSep">&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><script type="text/javascript" language="javascript">GetBC(<-PostId->);</script></td></blogcomment>
                                  <script language="javascript" type="text/javascript">
                                    var postCategory = "<-PostCategory->";
                                    if (postCategory.length>0){
                                      document.write("<td><span class='commentSep'>&nbsp;|&nbsp;</span>موضوع : <a href='cat-<-PostCategoryId->.aspx'>" + postCategory + "</a></td>");
                                    }
                                  </script>
                                  <td>نوشته شده توسط <a href="<-PostAuthorLink->"><-PostAuthor-></a></td>
                                  <BlogExtendedPost><td><a href="<-PostLink->">ادامه مطلب ...</a><span class="commentSep">&nbsp;|&nbsp;</span></td></BlogExtendedPost>
                                </tr>
                              </table>
                            </div>
                          </td>
                          <td class="postD3">&nbsp;</td>
                        </tr>
                      </table>
                    </td>
                  </tr>
                </table>
                </div>
            </BLOGFA>
          </td>
          <td id="sideTD">
              <div class="sidebar">
                <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
                  <tr>
                    <td class="sidebarHaed"><div class="sidebarTitle">خوش آمديد!</div></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="sidebarContent">
                  
                    <BlogProfile>
                      <BlogPhoto>
                        <div id="blogPhoto"><a href="<-BlogUrl->" title="<-BlogAndPostTitle->"><img src="<-BlogPhotoLink->" alt=""/></a></div>
                      </BlogPhoto>
                      <div id="blogAbout"><-BlogAbout-></div>
                    </BlogProfile>
                    
                    <BlogLinkDumpBlock>
                      <div class="sideBox">
                        <div class="sideHeader">لینکهای روزانه</div>
                        <div class="sideContent">
                          <BlogLinkDump>
                            <a class="sidebarLinks" href="<-LinkUrl->" target="_blank" title="<-LinkDescription->" ><-LinkTitle-></a>
                          </BlogLinkDump>
                          <a class="sidebarLinksSep" style="text-align:center;" href="javascript:void(0)" onclick ="OpenLD();">آرشیو پیوندهای روزانه</a>
                        </div>
                      </div>
                    </BlogLinkDumpBlock>

                    <BlogPreviousItemsBlock>
                      <div class="sideBox">
                        <div class="sideHeader">نوشته های پیشین</div>
                        <div class="sideContent" onMouseOver="sideOver(this);" onMouseOut="sideOut(this);">
                          <BlogPreviousItems>
                            <a class="sidebarLinks" href="<-PostLink->" title="<-PostDate->" ><-PostTitle-></a>
                          </BlogPreviousItems>
                        </div>
                      </div>
                    </BlogPreviousItemsBlock>
                
                    <div class="sideBox">
                      <div class="sideHeader">پيوندهای وبلاگ</div>
                      <div class="sideContent" onMouseOver="sideOver(this);" onMouseOut="sideOut(this);">
                        <BlogLinks>
                          <a class="sidebarLinks" href="<-LinkUrl->" target="_blank"><-LinkTitle-></a>
                        </BlogLinks>
                                                <a class="sidebarLinks" href="http://skin.pictofx.com/templateDetails/?templateID=1" target="_blank" title="Download Pink Bear Template">قالب خرس صورتي</a>
                        <a class="sidebarLinks" href="http://skin.pictofx.com/" target="_blank" title=" دانلود جديدترين قالبهاي رايگان وبلاگ ">كارگاه طراحي قالب</a>
                                                <a class="sidebarLinks" href="<-BlogXmlLink->" target="_blank" title=" خروجي فيد وبلاگ ">خروجي فيد RSS وبلاگ</a>
                        <a class="sidebarLinksSep" style="text-align:center; line-height:1.6em;" target="_blank" href="http://www.technorati.com/search/<-BlogUrl->?cc=vb7sjy6mzc" title=" مشاهده کسانی که به این وبلاگ لینک داده اند ">چه سایتهایی به این وبلاگ لینک<br/>داده اند ... ؟</a>
                      </div>
                    </div>
                    
                    <div class="sideBox">
                      <div class="sideHeader">آرشيو مطالب</div>
                      <div class="sideContent" onMouseOver="sideOver(this);" onMouseOut="sideOut(this);">
                        <BlogArchive>
                          <a class="sidebarLinks" href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a>
                        </BlogArchive>
                        <a class="sidebarLinksSep" style="text-align:center;" href="<-BlogArchiveLink->">آرشیو کامل وبلاگ</a>
                      </div>
                    </div>

                    <BlogCategoriesBlock>
                      <div class="sideBox">
                        <div class="sideHeader">آرشیو موضوعی</div>
                        <div class="sideContent" onMouseOver="sideOver(this);" onMouseOut="sideOut(this);">
                          <BlogCategories>
                            <a class="sidebarLinks" href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a>
                          </BlogCategories>
                          <a class="sidebarLinksSep" style="text-align:center;" href="http://www.technorati.com/?cc=vb7sjy6mzc" title=" سرویسی با امکانات فوق العاده جالب برای وبلاگ نویسان ">Technorati Blog Tools</a>
                        </div>
                      </div>
                    </BlogCategoriesBlock><BlogTagsBlock>
                      <div class="sideBox">
                        <div class="sideHeader">برچسب‌ها</div>
                        <div class="sideContent" onMouseOver="sideOver(this);" onMouseOut="sideOut(this);">
                          <BlogTags>
                            <a class="sidebarLinks" href="<-TagLink->"><-TagName-></a> <span dir="rtl">(<-TagCount->)</span>
                          </BlogTags>
                          <a class="sidebarLinksSep" style="text-align:center;" href="http://www.technorati.com/?cc=vb7sjy6mzc" title=" سرویسی با امکانات فوق العاده جالب برای وبلاگ نویسان ">Technorati Blog Tools</a>
                        </div>
                      </div>
                    </BlogTagsBlock>

                    <BlogAuthorsBlock>
                      <div class="sideBox">
                        <div class="sideHeader">نویسندگان وبلاگ</div>
                        <div class="sideContent" onMouseOver="sideOver(this);" onMouseOut="sideOut(this);">
                          <BlogAuthors>
                            <a class="sidebarLinks" href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a>
                          </BlogAuthors>
                        </div>
                      </div>
                    </BlogAuthorsBlock>
                    
                  </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="sidebarDown">&nbsp;</td>
                </tr>
              </table>
            </div>
              <div class="sidebar">
                <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
                  <tr>
                    <td class="sidebarHaed"><div class="sidebarTitle">بخش ويژه</div></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="sidebarContent">
                    <div class="sideBox">
                      <div class="sideContent">
                        <div id="extraSection"></div>
                        <div id="customHTML">
                          <-BlogCustomHtml->
                        </div>
                      </div>
                    </div>
                    <div id="desLogo"><center> <a href="http://www.iranhakha.com" target="blank"><img src="http://iranhakha.com/wp-content/themes/iranhakha/images/logo.png" width="163" height="117" title="ایران هخا...برگی از تاریخ ، فرهنگ و هنر ایران زمین"></a></center>
                        <a id="twdLink" href="http://skin.pictofx.com/" target="_blank"><img src="http://template.porteghal.biz/templates/blogfa/images/shared/tdw_88x31.gif" width="88" height="31" title="๑۩۩๑ PictoFX Template Design Workshop" alt="๑۩۩๑ PictoFX Template Design Workshop" id="twdLogo" /></a>
                                            <a style="display:block; padding-top:10px;" href="http://porteghal.com/" target="_blank" title="Hosted by Porteghal Team. - قالب توسط سرورهای قدرتمند تیم پرتقال میزبانی شده است"><img src="http://template.porteghal.biz/templates/blogfa/images/shared/porteghal_banner.gif" id="ptgLogo" width="88" height="31" title="Hosted by Porteghal Team. - قالب توسط سرورهای قدرتمند تیم پرتقال میزبانی شده است" alt="Hosted by Porteghal Team. - قالب توسط سرورهای قدرتمند تیم پرتقال میزبانی شده است" /></a>
                    </div>
                  </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="sidebarDown">&nbsp;</td>
                </tr>
              </table>
            </div>
          </td>
        </tr>
      </table>
      <div id="userCodes">
            <!--  شروع محل قرارگيري كدهاي كاربران  -->
      
            <!--  پايان محل قرارگيري كدهاي كاربران  -->
      </div>
    </td>
    <td id="TDright">
        <table id="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
          <tr>
            <td id="TDrightPic">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
            <td id="TDrightLoop">&nbsp;</td>
        </tr>
      </table>
    </td>
  </tr>
</table>

<div id="linkBackHide">
    <br/>
  <h1>pctfx3.3</h1>
  <a href="http://skin.pictofx.com/downloads?templateID=1" title="قالب رايگان وبلاگ بلاگفا خرس صورتي"><h2>Pink Bear Template</h2></a>
  <a href="http://pictofx.com/" title="Multimedia Design Group"><b>Interactive Multimedia CD</b></a>
  <a href="http://www.pictofx.com/" title="Multimedia Design Group"><b>گروه طراحي چندرسانه اي</b></a>
  <a href="http://medium.ir/" title="Medium Blog, IT Discusion, Blog Tools, Blog Learnings"><b>وبلاگ رسانه</b> گشت و گذار در دنياي رسانه هاي ديجيتال</a>
  <a href="http://www.medium.ir/" title="Medium Blog, IT Discusion, Blog Tools, Blog Learnings"><b>Medium Blog</b> - Digital Media World</a>
  <a href="http://skin.blogfa.com/" title="Free Persian Blog Templates">قالبهاي رايگان سايت و وبلاگ</a>
  <a href="http://skin.blogfa.ir/" title="Free Persian Blog Templates - Site Templates">Advanced Persian Blog Templates</a>
    <p>
        اطلاعات مربوط به كارگاه طراحي قالب:
        <a href="http://skin.pictofx.com/" title="Download Free Blog and Site templates"><b>Professional Web Site Design Center</b></a>
        <script language="javascript" type="text/javascript">checked = true;</script>
        <a href="http://skin.pictofx.com/downloads/" title="Downloads | Template Design Workshop">Template Design Workshop, دانلود قالب هاي وبلاگ</a>
        <a href="http://skin.pictofx.com/templates/" title="Templates | Template Design Workshop">Template Design Workshop, جزئيات قالب هاي رايگان</a>
        <a href="http://skin.pictofx.com/blog/" title="Blog | Template Design Workshop">Template Design Workshop, وبلاگ كارگاه طراحي قالب</a>
        <a href="http://skin.pictofx.com/search/" title="Search | Template Design Workshop">Template Design Workshop, جستجوي قالب هاي وبلاگ</a>
        <a href="http://skin.pictofx.com/contact/" title="Contact | Template Design Workshop">Template Design Workshop, تماس با كارگاه طراحي قالب</a>
        <a href="http://skin.pictofx.com/about/" title="About | Template Design Workshop">Template Design Workshop, درباره كارگاه طراحي قالب</a>
    </p>
  <p>
      اطلاعات مربوط به گروه طراحي چندرسانه اي:
        <a href="http://web.pictofx.com/" title="Web Development Department | Multimedia Design Group">Web Development Department - Multimedia Design Group , بخش توسعه وب - گروه طراحي چند رسانه اي</a>
        <a href="http://template.pictofx.com/" title="Web Designing Department | Multimedia Design Group">Web Designing Department - Multimedia Design Group , بخش طراحي وب - گروه طراحي چند رسانه اي</a>
        <a href="http://multimedia.pictofx.com/" title="Multimedia Designing Department | Multimedia Design Group">Multimedia Designing Department - Multimedia Design Group , بخش طراحي چند رسانه اي - گروه طراحي چند رسانه اي</a>
        <a href="http://blog.pictofx.com/" title="Blog | Multimedia Design Group">Blog - Multimedia Design Group , وبلاگ - گروه طراحي چند رسانه اي</a>
  </p>
    <p>
      اطلاعات مربوط به تكنوراتي:
    <a href="http://technorati.com/tag/pictofxt" rel="tag">pictofxt</a>
    <a href="http://technorati.com/blogs/pictofxt" rel="tag directory">pictofxt</a>
    <a href="http://technorati.com/blogs/farsi" rel="tag directory">Farsi</a>
    <a href="http://technorati.com/blogs/blog" rel="tag directory">Blog</a>
    <a href="http://porteghal.com/" title="Porteghal Team">Porteghal Team</a>
    <h1><a href="http://porteghal.com/" title="Porteghal Team - میزبانی وب">ثبت دامنه میزبانی وب ثبت سایت دامنه فارسی</a></h1>
  </p>
</div>
</body>
</html>

تاریخ ایران را خوب یا بد نیاکان ما ساختند ، بی اندیشیم ما چگونه تاریخ را برای آینده گان می سازیم .

انسانهای بزرگ هرگز نمی میرند چون نسل ها با تفکراتشان زندگی می کنند .
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال پاسخ 
« قدیمی تر | جدید تر »
حالت موضوعی | حالت خطی
 
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امیتازات : 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


پرش به انجمن:


▲ بازگشت به بالاتماس با ماایران هخا دوستداران ایرانبازگشت به محتوا آرشیوپیوند سایتی RSS